Wat is het Centrum voor Aandacht?

De plek waar je aandacht kunt ontvangen en geven. We zijn geen zorgaanbieder, maar we willen een  schakel in de maatschappij zijn, die verbinding maakt tussen mensen die contact zoeken en samen activiteiten kunnen ondernemen of bieden daar waar dat wenselijk is. Het is een burgerinitiatief wat bestaat uit een zelfsturende organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat.

 

Doelstelling:

Het vergroten van de persoonlijke levenskwaliteit. Een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het creëren van verbindingen tussen mensen met diverse achtergronden. Met Aandacht Brengt Connectie ons ABC, sluiten we aan op de actuele tendensen en maatschappelijke behoeften. Het Centrum voor Aandacht is laagdrempelig en we hebben een positieve benadering want we gaan principieel uit van de mogelijkheden.

Missie:

Het is onze missie om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving waarin ieder er toe doet. Hij/zij die naar het Centrum voor Aandacht komt, ook een aandeel heeft om zijn/haar bijdrage hieraan te leveren.

We doen dit onder andere door diverse wisselende activiteiten en lezingen.

Iedereen is welkom van jong tot oud.